Posted on Leave a comment

GAR0242 BOEK: ‘de Megalietenbouwers’, Francis HITCHING

 'de Megalietenbouwers', Francis HITCHING
DESCRIPTION: DE MEGALIETENBOUWERS
Verspreid langs de kusten van Europa bevinden zich tal van overblijfselen uit ons verre verleden. Daar verheffen zich even geheimzinnig als spookachtig de door hoge stenen gevormde cirkels, de dolmens en de grafheuvels, die ons herinneren aan een tijdperk van ver voor het ontstaan van het wiel, meer dan vijfduizend jaar geleden. Met welk doel vele van deze monumenten door de Europese megalitische mens werden opgericht is een der grootste mysteries, een mysterie dat nog altijd een bron vormt van eindeloze en vaak hoog oplaaiende discussies onder archeologen, historici, para-psychologen en zelfs onder religieuze fanatici.
Op fascinerende wijze onderwerpt Francis Hitching de vele argumenten van de elkaar bestrijdende partijen aan een eerlijk en openhartig onderzoek. Hij voegt die argumenten aaneen tot ze in elkaar passen als de stukken van een gigantische legpuzzel en versterkt daarbij gaandeweg het geloof in de thans veld winnende opvatting, dat de mensen die duizend jaar voor het ontstaan van de piramiden de aarde bevolkten beslist niet de barbaren waren voor wie wij hen eeuwen lang hebben gehouden. Integendeel, in dit boek wordt onthuld dat zij, hoewel onbekend met de geschreven taal, een beschaving bezaten van bijzonder hoog peil en dat zij in welhaast volkomen harmonie leefden met de aarde en haar geheimen.
In Amerika werd De megalietenbouwers door de Book-of-the-Month Club gekozen tot keuzeboek van de maand. Francis Hitching Is zowel lid van het Royal lnstitute of Archaeology als van de Prehistorie Society in Engeland.

Specificaties:
Uitgever: Amsterdam Boek
ISBN: 9789031896790
Bindwijze: Paperback
Aantal Pagina’s: 272
Jaar: 1978

d  
i   2e hands
Oorspronkelijke titel: Earth magie Vertaling: Rita Vermeer, Frans van der Wiel en Peter van Oers Omslagontwerp: Aad Opree ISBN 90 318 9679 9 © 1976 Francis Hitching Kaarten en tekeningen van Ken Smith: © 1976 Cassell & Co. Ltd © 1978 Copyright Nederlandse uitgave: Uitgeverij Amsterdam Boek B.V., Amsterdam

Francis Hitching is zowel lid van het Royal Institute of Archaeology als van de Prehistoric Society in Engeland
€   10,00

CONTACT for sale and more information robert@photography-for-sale.com
– #   the costs of sending depend on the way of transport and destination. You pay what is on the package, not more

    tags: #robertphotforsale, GAR0242, de Megalietenbouwers, Francis Hitching
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *